Wczytuję dane...
Zasada 4C czyli jak wybarć doskonały brylant

 

4C to skrót pochodzący od pierwszych liter czterech angielskich słów:

 

carat (karat – jednostka określająca masę),

colour (barwa),

clarity (czystość),

cut (szlif),

 

które decydują o wartości i jakości oszlifowanego diamentu. Diamenty o wspaniałej barwie, nieskazitelnej czystości, bardzo dobrym szlifie i znacznej masie należą do najrzadszych.

 

Pierwsze C – masa

 

Masę kamieni szlachetnych, w tym także diamentów, określa się w karatach metrycznych (ct). Jeden karat został zdefiniowany jako 200 mg, czyli 0,2 grama. Masę diamentu podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ma ona istotny wpływ na wartośd kamienia.

 

Drugie C – barwa

 

Zdecydowana większość wydobywanych diamentów jest zabarwiona. Wyróżnia się diamenty o barwach fantazyjnych, m.in. niebieskiej, różowej, pomaraoczowej oraz diamenty o barwach typowych, tzn. od bezbarwnych po różne odcienie barwy żółtej, brązowej lub szarej. Szacuje się, że na 10 tysięcy kamieni o barwach typowych przypada tylko jeden o barwie fantazyjnej. Pośród diamentów o barwach typowych, które oceniane są w skali od D do Z, najrzadsze i najbardziej cenione są kamienie o barwie D, czyli całkowicie bezbarwne. Skala określająca stopieo bezbarwności diamentów została ustalona przez Gemological Instiute of America i jest powszechnie stosowana. Różnice w typowych barwach diamentów są bardzo subtelne, dlatego stopieo bezbarwności określa się w specjalnych warunkach oświetleniowych oraz porównując do wzorców. Używa się przy tym m.in. określeo zimnej bieli oraz ciepłej bieli. Ta skala nie dotyczy diamentów o barwie fantazyjnej.

 

Trzecie C – czystość

 

Diamenty na ogół mają znamiona wewnętrzne (nazywane inkluzjami), jak również znamiona zewnętrzne (zwane skazami), które czynią każdy kamieo wyjątkowym i niepowtarzalnym. Znamiona diamentów o czystości P1, P2, P3 rzeczoznawca dostrzeże bez lupy, natomiast znamiona kamieni o czystości SI, VS lub VVS – dopiero przy użyciu specjalistycznej lupy o dziesięciokrotnym powiększeniu. Do najrzadszych należą diamenty o czystości LC, których inkluzje nie są dostrzegalne nawet przy zastosowaniu lupy. O tym, do jakiej klasy czystości diament zostanie przypisany,

decyduje m.in. liczba inkluzji i skaz, ich rozmieszczenie, wielkośd, łatwośd dostrzegania oraz ich wpływ na brylancję.

 

Czwarte C – szlif

 

Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję. To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni (faset). Podczas oceny szlifu dokładnej analizie podlegają kształt, proporcje oraz wykooczenie szlifu. Ocenia się je w skali: bardzo dobre, dobre, średnie i słabe. Tylko wyjątkowo starannie wykonany szlif może sprawid, by światło przenikające przez diament uwalniało jego wewnętrzny ogieo. Wśród kamieni można wyróżnid kamienie o szlifie brylantowym okrągłym, czyli brylanty, oraz o kształtach fantazyjnych, takich jak: markiza, owal, gruszka, serce, bagieta czy princessa.

 

Masa brylantów w przeliczeniu na mm:
 
 
0.005 ct          1.00 - 1.05 mm
0.01 ct            1.30 - 1.35 mm
0.015 ct          1.45 - 1.50 mm
0.02 ct            1.65 - 1.70 mm
0.025 ct          1.75 - 1.80 mm
0.03 ct            1.90 - 1.95 mm
0.035 ct          2.00 - 2.05 mm
0.04 ct            2.10 - 2.15 mm
0.045 ct          2.20 - 2.25 mm
0.05 ct            2.30 - 2.35 mm
0.055 ct          2.35 - 2.40 mm
0.06 ct            2.45 - 2.55 mm
0.07 ct            2.60 - 2.65 mm
0.08 ct            2.70 - 2.75 mm
0.09 ct            2.85 - 2.90 mm
0.10 ct            2.95 - 3.00 mm
0.11 ct            3.05 - 3.10 mm
0.12 ct            3.15 - 3.20 mm
0.13 ct            3.25 - 3.30 mm
0.14 ct            3.30 - 3.35 mm
0.15 ct            3.35 - 3.40 mm
0.16 ct            3.45 - 3.60 mm
0.17 ct            3.60 - 3.65 mm
0.18-0.22 ct   3.70 - 3.90 mm
0.23-0.27 ct   3.90 - 4.20 mm
0.28-0.32 ct   4.20 - 4.40 mm
0.33-0.37 ct   4.40 - 4.60 mm
0.38-0.42 ct   4.60 - 4.80 mm
0.43-0.47 ct   4.80 - 5.00 mm
0.48-0.57 ct   5.00 - 5.35 mm
0.58-0.67 ct   5.35 - 5.50 mm
0.68-0.77 ct   5.50 - 5.75 mm
0.78-0.87 ct   5.80 - 6.10 mm
0.88-0.97 ct   6.15 - 6.40 mm
1.00-1.02 ct   6.50 - 6.65 mm
1.25 ct                      7.00 mm
1.50 ct                      7.40 mm
1.75 ct                      7.80 mm
2.00 ct                      8.20 mm
2.25 ct                      8.60 mm
2.50 ct                      9.00 mm
2.75 ct                      9.20 mm
3.00 ct                      9.40 mm

Pliki cookies to informacje generowane przez serwer, a przechowywane i odsyłane przez przeglądarkę, umożliwające przypisanie wyświetleń stron witryny do odpowiednich osób. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Abyśmy mogli poprawnie wyświetlić Twój koszyk oraz sfinalizować zakupy w naszym sklepie, Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików cookies.